(14 outubro 2021) Reunión Ordinaria do consello Provincial de Pesca Continental de Lugo