(14 Outubro de 2021) Acta da sesión Ordinaria do Consello Provincial de Pesca Continental de Ourense