(6 Outubro 2020) Acta provisional da sesión ordinaria do Pleno do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible