A caza é parte do problema e non da solución para as vagas de lume

O 24 de abril de 2018 asinábase un protocolo institucional entre a Consellería de Medio Rural e a Federación galega de caza para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante accións preventivas sobre a poboación e sobre o territorio e de vixilancia preventiva, detección, disuasión e investigación no marco do Pladiga. Este…

Oscurantismo da Xunta na concesión mineira Alberta I

Ecoloxistas en Acción Galicia denunciou en agosto deste ano a intención da Xunta de Galicia de outorgar a concesión da explotación e aprobar os proxectos de minería de litio e tántalo nos concellos de Beariz, Avión e Forcarei sen procedemento de evaluación de impacto ambiental cando nesta explotación súbterranea se dan todas e cada unha…