A Confederación abre dilixencias de investigación polos verquidos da depuradora de Ponteareas ao río Tea

O Grupo Ecoloxista ADENCO ten recibido notificación da apertura de dilixencias de investigación en dous expedientes abertos pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Estas actuacións veñen derivadas das diferentes denuncias realizadas polo Colectivo ecoloxista nas últimas semanas en relación con verquidos ao río Tea de augas sen depurar directamente da depuradora de Ponteareas. O Grupo Ecoloxista, que…

ADENCO denuncia a utilización de cemento no proxecto de restauración da senda do Tea en Mondariz

O Grupo Ecoloxista ADENCO acaba de ter coñecemento do proxecto de  restauración da senda do Tea en Mondariz. ADENCO considera que as obras solicitadas polo concello de Mondariz á Confederación Hidrográfica Miño Sil contemplan actuacións irracionais desde os puntos de vista técnico, económico e ambiental. Nese senso, o Colectivo ten comunicado recentemente a diferentes administracións…

ADENCO denuncia un novo verquido da depuradora de Ponteareas ao río Tea

Este pasado sábado tivo lugar outro atentado ambiental contra o río Tea. Nesta ocasión, a agresión ao espazo protexido pertencente á Rede Natura vén derivada novamente dun importante verquido realizado directamente desde a depuradora de Ponteareas, localizada no lugar da Moscadeira, ao curso fluvial. Tras ser verificado o atentado ecolóxico in situ por varios membros…

Perante a seca as medidas de aforro e eficiencia deberían antepoñerse aos transvases e captacións

ADEGA demanda tanto da Xunta de Galiza como das administracións locais medidas que fomenten unha cultura da auga aforradora e eficiente, priorizando o combate ao desbaldimento ás novas captacións. Estas medidas deben complementarse cunha aposta decidida pola educación ambiental para mudarmos progresivamente o actual paradigma consumista, tendo en conta a cada vez máis escasa dispoñibilidade…

As concentracións de lindano nalgúns puntos do río Louro multiplican por 10 o máximo permitido

A recente alarma xurdida pola detección de significativas cantidades de lindano en diversas traídas veciñais no Porriño, pon o foco na deficiente xestión que deste perigoso contaminante teñen feito as administracións. Entre 1947 e 1964 a compañía Zeltia fabricou lindano (HCH) e outros pesticidas nunha planta do polígono de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra). Máis…

A Confederación Hidrográfica multa ao concello de Ponteareas polas obras de restauración da senda do Tea

O Grupo Ecoloxista ADENCO ten recibido esta semana notificación da sanción imposta aos Concello de Ponteareas polas obras de restauración da senda do río Tea. Estas actuacións, denunciadas por ADENCO en decembro de 2016, foron realizadas, segundo consta na Resolución, sen autorización administrativa da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. A presente sanción ao Concello de Ponteareas,…