APDR acode á Unión Europea contra a prórroga de ENCE

“Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra” (APDR), vén de solicitar á Segredaría Xeral da Comisión Europea que se lle teña como parte interesada no Expediente incoado ao Estado Español polas irregularidades cometidas á hora de outorgar distintas concesións administrativas no Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), entre outras a correspondente á fábrica de ENCE en Lourizán….

Alegacións da FEG ao anteproxecto de Lei de Ordenación do Litoral

Desde a FEG presentamos alegacións a este Anteproxecto de Lei das que mostramos un extracto: ORIXE E FINALIDADE DO ANTEPROXECTO DE LEI DE ORDEACIÓN DO LITORAL DE GALICIA Débese destacar, como reflexión de partida á hora de atopar xustificación á necesidade dunha lei que permita a asunción de competencias en materia de ordenación do litoral,…

A APDR presentou alegacións ao proxecto de Lei do litoral de Galicia

“APDR”, que xa tiña presentado achegas á consulta aberta inicialmente pola Xunta sobre o tema, vén de presentar alegacións ao anteproxecto de “Lei de ordenación do litoral de Galicia” elaborado polo Goberno galego. Trátase dun texto que, ao noso entender, pode entrar en contradición coas competencias do Estado; con efecto, atribúese sen ningún pudor competencias…

ALCOA pide á Xunta poder contaminar máis pola guerra na Ucraína

A multinacional americana quere voltar a usar fuel para a produción de alúmina ante o elevado prezo do gas e pide á Xunta superar os límites de emisións de contaminantes, particularmente óxidos de xofre e nitróxeno, fixados na última Autorización Ambiental Integrada (AAI). Logo de que en 2015 a empresa substituira o fuel por gas…

O CES denuncia que o acceso a Areoso debe respectar a época de cría de aves

O Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) tamén quixo aportar por escrito propostas de mellora  aos  responsables da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ante a aprobación da regulación do uso público de Rúa e Os Guidoiros. No noso escrito fixemos fincapé nos seguintes aspectos: Neste senso cabe destacar a presenza de  fondos de Maërl…

ENCE: Excusatio non petita….

A “Asociación Pola Defensa da Ría” vén de celebrar cun debate público os 20 anos da condena a ENCE pola comisión dun delito tipificado como “delito ecolóxico”. Daquela, púidose probar que tanto ENCE como ELNOSA incumprían a lexislación de aplicación aos vertidos á Ría e ás emisións á atmosfera e, ademais, que como consecuencia deses…