Non a Porto Cabral

DESPOIS DE QUE OS VICIÑOS FALARON, VOTARON E DIXERON NON A PORTO CABRAL, A Xunta Rectora volta cun novo intento de apropiación do monte veciñal para fins diferentes dos propios da súa natureza. Porto Cabral volta sair à palestra parece ser coa finalidade de contruir  un macrocentro comercial,  a expensas dun monte mancomunal NECESITAMOS O…

A Xunta da o primeiro paso para perpetuar a ELNOSA na ría

Como era de agardar, o PP na Xunta de Galicia vén de dar o primeiro paso para tratar de conseguir que ELNOSA poida continuar en Lourizán máis alá do mes de decembro deste ano. E a estas alturas non lle pode sorprender a ninguén que o faga, como non pode sorprender tampouco que inicie os…

Esterqueiras no río Gafos

Revelóume un amigo que en certa ocasión tivo que madrugar e cara ao seu destino atravesar o centro de Pontevedra. Era o día seguinte das Peñas-touradas. El viña a pe, pensando que rúas ou prazas tería que sortear para salvar os restos da bacanal algueirada. Inda era moi cedo. A súa sorpresa foi que atopou…

ELNOSA ¿Peche definitivo o corrupción ambiental?

O pasado 20 de xuño, e en escrito dirixido ao Director Xeral de Medio Ambiente, D. Daniel Calleja, solicitabamos amparo desde a APDR á Comisión Europea diante do máis que previsíbel incumprimento da Directiva 2010/75/UE por parte da Xunta de Galicia. As declaracións dalgún alto cargo do goberno galego facían pensar que, en efecto, se…