Comisión de Calidade do Aire de Galicia-CCAG

En proceso de creación. A Comisión tería como funcións estudar a situación da calidade do aire en Galicia, propoñer e desenvolver medidas correctoras en caso necesario ou ben de mellora continua e realizar o seu seguimento, informar a cidadanía do estado da calidade do aire e das medidas que poden adoptar para mellorala, analizar a actuación nos casos de episodios de contaminación e, nestes casos, actuar segundo o Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación Atmosférica (PAECA) para retornar a calidade do aire a niveis axeitados o antes posible.

A FEG ten enviado alegacións ao Proxecto de Decreto de creación desta comisión.

Achegas da FEG á Comisión de Calidade do aire (19 Xullo 2021)   Descargar PDF
Decreto XX/2021 polo que se crea a Comisión de Calidade do Aire de Galicia  descargar PDF