Consellos Galego e Provinciais de Pesca Continental

Os consellos galego e provinciais de pesca son órganos de asesoramento en materia de pesca fluvial establecidos a través do decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais. Nel participan representantes da administración, das entidades de pescadores e dos grupos ecoloxistas.  As súas funcións son as de informar, propoñer, discutir e promover medidas sobre pesca fluvial e aquelas que redunden na mellora do medio fluvial.

Propostas para os Comités de Pesca (AEMS Ríos con Vida) Descarga PDF
Acta da sesión Ordinaria do Consello Provincial de Pesca Continental de Ourense do 14 Outubro de 2021  Descarga PDF 
Acta da Sesión Ordinaria do primeiro Consello Provincial de Pesca Continental de Pontevedra do 14 Outubro 2021  descarga PDF 
Acta da Sesión Ordinaria do consello Provincial de Pesca Continental de Lugo do 14 outubro 2021  Descarga PDF