Consello Forestal de Galicia

O Consello Forestal de Galicia, é o órgano de carácter consultivo e de asesoramento da Administración autonómica en materia forestal, foi credo polo Decreto 306/2004, do 2 de decembro, foi creado para constituír a canle de participación da sociedade galega co fin de potenciar a xestión sustentable e fomentar o desenvolvemento do monte galego, na realidade nunca cumpriu esa función.

Neste órgano están presentes os representantes da propiedade, da Administración local, das organizacións empresariais, da investigación e das demais organizacións, asociacións de persoas propietarias, titulares de montes e produtoras e entidades relacionadas co ámbito forestal.

Reunión Extraordinaria do Consello Forestal Galego do 24 de maio de 2021  Descarga PDF 
Reunión Extraordinaria do Consello Forestal Galego de 1 de febreiro de 2021  Descarga PDF
Reunión Extraordinaria do Consello Forestal Galego do 8 de xaneiro de 2021 Descarga PDF