Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible-COGAMADS

O Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible é un órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Un dos principais obxectivos deste consello é conducir a sociedade pola senda do desenvolvemento sostible, adquirindo no seu seo un compromiso coa sociedade galega de hoxe e de mañá.

O Consello Galego de Medio Ambiente e do Desenvolvemento Sostible está integrado por una amplo abano de representantes da Administración, da sociedade e da comunidades científica, e están presentes axentes económicos, sociais e medioambientais.

31/05/2022 Nota de Prensa Ecoloxistas abandonan o COGAMADS Descarga PDF
31/05/2022 Escrito Presidencia COGAMADS SGHN-FEG-ADEGA Descarga PDF
Convocatoria do COGAMADS do 31 de Maio de 2022 Descarga PDF
Pleno do Consello do 26 de xaneiro de 2022    Descarga PDF
Nota de Prensa da Federación Ecoloxista Galega  Descarga PDF
Reunión COGAMADS do 18 de Maio de 2021  Descarga PDF
Reuniópn COGAMADS do 6 de outubro de 2020  Descarga PDF
Acta Provisional da sesión Ordinaria do COGAMADS do 6 de outubro de 2020  descarga PDF