Medio Ambiente alerta aos axentes do distrito para que non se maltraten animais nas festas do corpus

O Grupo Ecoloxista ten recibido información da Consellería de Medio Ambiente na que se lle comunica que esta Administración, trala denuncia de ADENCO,  solicitou ao Concello de Ponteareas en dúas ocasións a identificación das persoas que realizaran as actuacións no cruceiro vexetal. A Consellería indica que a actuación da utilización de animais salvaxes no cruceiro…

Quen se está a lucrar cos trofeos ilegais de lobo?

A Xunta vén de respostar á recente denuncia de ADEGA sobre as ofertas de trofeos de lobo en Galiza aparecidas na internet (Ancares e Ribeira Sacra) confirmando con moitos rodeos que esa práctica é ilegal. Porén, a Reserva de Ancares aprobou en 2015 a caza de tres exemplares en paralelo co ofertado ilegalmente na rede……

Un tigre de Bengala entre ferranchos no encoro da Fervenza

Os colectivos ADEGA, GEAS (Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes) e Hábitat solicitamos recentemente á Dirección Xeral de Conservación da Natureza información sobre a presenza dun exemplar de tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) nas instalación da empresa Naturmaz, localizadas ao carón do encoro da Fervenza (Aérodromo da Fervenza), concello de Mazaricos. Nunha recente visita…

Petición á Xunta para que se impida a caza nas estradas galegas

O Colectivo Matar Por Matar Non vén de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas dirixida á Xunta de Galiza para que garanta a seguridade dos Non cazadores nos viais galegos. Esta nova “modalidade deportiva” xa fora denunciada tamén polo Valedor do pobo, logo da petición realizada polo Colectivo, solicitando a Medio Ambiente a derogación…