Verdegaia non vai permitir a construción dun vertedoiro en Lousame

O vertedoiro proxectado para Lousame non se adapta á normativa de xestión de residuos, contén numerosas imprecisións e erros, e supón un risco grave para a saúde da poboación próxima e un grave perigo de contaminación do ambiente incluíndo os acuíferos dos que se abastece a Vila de Noia e a propia Ría de Muros-Noia…

Grande parte dos residuos que SOGAMA envía a vertedoiro incumpren os límites legais de contaminantes

Perante os diversos intentos de SOGAMA de ‘deslocar’ o seu vertido de residuos a outras ubicacións diferentes da Areosa (Trazo, Ordes…) ADEGA requeríu da administración a caracterización destes refugallos. A crecente preocupación da poboación situada nos arredores destes novos vertedoiros estaba xustificada: a prática totalidade dos refugallos analisados incumpren cos mínimos legais de contaminantes. Residuos…

O CES considera urxente a posta en funcionamento dun plan de compostaxe de materia orgánica para levar a cabo no Salnés.

O Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) elaborou en abril un documento con propostas de xestión ambiental de ámbito municipal e distribuíno aos partidos políticos que se presenten ás eleccións de maio de 2015 nos concellos do Salnés. Dentro deste documento, e a modo de medida urxente, o CES propón un cambio no modelo de xestión…